សាច់គោស្រស់ៗ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0025-1
As low as $8.65

សាច់គោស្រស់ៗថ្មីៗ 

សាច់គោស្រស់ៗថ្មីៗ បងប្អូនមិនចាំបាច់ដើរផ្សារ មិនចាំបាច់ប្រជ្រៀតគ្នាទេ ដឹកជូនអោយដល់គេហដ្ឋានតែម្តង មួយគីឡូត្រឹមតែ 35000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះ ធានាសាច់ល្អលេខ១ រួមទាំងអនាម័យខ្ពស់។

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32