ចន្ទីលីងមានសំបកគ្រាប់ធំ ( Cashew Roasted with skin big nut )

AvailabilityIn stock
Only %1 left
SKU
V-0032-2
As low as $6.00 Regular Price $6.00

(បញ្ចុះតម្លៃ20% សម្រាប់ 1kg )

 

Cashew Roasted with skin big nut (ចន្ទីលីងមានសំបកគ្រាប់ធំ)

ជាប្រភេទចន្ទីលីងមានសំបកប្រៃតិចៗ

 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32