ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Mini

AvailabilityOut of stock
SKU
V-0018-13
$400.00

ទីណាមានម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ទីនោះគ្មានសំរាម

  ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃ Mitsubishi ប្រភេទ Jet Towel Mini

- ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាក Mitsubishi ជាផលិតផលឈានមុខគេដែលទទួលស្គាល់ពី NSF (National Sanitation Foundation)
- សម្ងួតដៃបានរហ័ស ងាយស្រួលសំអាត និងមានអនាម័យខ្ពស់
- ម៉ាស៊ីនសម្ងួតដៃម៉ាក Mitsubishi ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ សន្សំសំចៃថវិការ
- គ្មានសំរាម មិនថានៅតាមបន្ទប់ទឹកសាធារណៈ ភោជនីយដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន អោយតែមាន Mitsubishi