ជើងទា

AvailabilityIn stock
SKU
V-0086-2
$5.00

ជើងទា
តម្លៃ : $5.00 / 1kg

ជើងទា ផ្សំគ្រឿងពិសេស រសជាតិឆ្ងាញ់ គុណភាពល្អ អនាម័យខ្ពស់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32