ប្រហិត Hot Dog

AvailabilityIn stock
SKU
V-0086-4
$5.00

ប្រហិត Hot Dog

តម្លៃ : $5.00 / 1kg

ប្រហិត Hot Dog មានរសជាតិឆ្ងាញ់ រសជាតិជាប់ចិត្ត!

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32