ផ្អកកំពឹស

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-3
$2.50

ផ្អកកំពឹស
តម្លៃ : $2.50 / 1កែវតូច

ផ្អកកំពឹស  រសជាតិ ប្រៃ ផ្អែម ហឹរ តិចៗ ឈ្ងុយខ្ញី រំដេង

ធានាអនាម័យ រសជាតិ ឆ្ងាញ់ មិនប្រេីគីមីទុកបានយូរ
 
☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32