ជ្រក់គល់ខ្ទឹម

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-8
$2.50

ជ្រក់គល់ខ្ទឹម
តម្លៃ : $2.50 / 1កែវ

ជ្រក់គល់ខ្ទឹមខេអេច​ លាយគ្រឿង​ លាយបង្គារក្រៀមរួចស្រេច​ មិនបាច់ហត់ច្រើន​ នឿយតែញាំ​

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32