មាន់ស្រែ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-10
$8.00

មាន់ស្រែ
តម្លៃ : $8.00 / 1kg

មាន់ស្រែ ស្រស់ល្អ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ធានាគុណភាព 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32