កង្កែប

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-19
$6.25

កង្កែប
តម្លៃ : $6.25 / 1kg

កង្កែប បែបធម្មជាតិ សាច់ណែនខ្លាំង និង ខ្លាញ់ពេញពោះ កំពុងពេញឆ្ងាញ់

សំរាប់បងៗចូលចិត្ត កង្កែបអាំងអំបិល ម្លេស ឬ ងៀតកង្កែប

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32