ប្រហុក

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-20
$6.25

ប្រហុក 
តម្លៃ : $6.25 / 1kg

មានលក់ប្រហុកធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី

ប្រហុកត្រីចម្រុះ ធានាគុណភាព ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32