ឆ្អឹងជំនី

AvailabilityIn stock
SKU
V-0092-21
$7.50

ឆ្អឹងជំនី
តម្លៃ : $7.50 / 1kg

ឆ្អឹងជំនី ស្រស់ៗល្អ មានគុណភាព ធានាថាឆ្ងាញ់ ខ្លាំង​ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32