ប្រហិតត្រី Fish ball

AvailabilityIn stock
SKU
V-0081-1
$4.50

ប្រហិតត្រី Fish ball
តម្លៃ : $4.50 / កញ្ចប់

ប្រហិតត្រី Fish ball ផ្សំគ្រឿងពិសេស រសជាតិឆ្ងាញ់ បែបហិរ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32