សាច់ជ្រូកបីជាន់លាយស្មាមុខ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0089-2
$8.00

សាច់ជ្រូកបីជាន់លាយស្មាមុខ
តម្លៃ : $8.00 / 1កញ្ចប់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32