ត្រីពងជប៉ុន

AvailabilityIn stock
SKU
V-0089-3
$8.25

ត្រីពងជប៉ុន
តម្លៃ : $8.25 / 1កញ្ចប់

ត្រី ជប៉ុន (ពងពេញៗពោះ) អាចយកធ្វើបានច្រើនយ៉ាង ទាំង បំពងម្សៅ ចៀនគ្រឿង និងដាក់ក្នុងស៊ុប

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32