មឹកកង

AvailabilityIn stock
SKU
V-0089-7
$6.00

មឹកកង
តម្លៃ : $6.00 / 1កញ្ចប់

មឹកកងនិងមឹកស្រួយជាប្រភេទមឹកទេីបនឹងចូលថ្មី មានរសជាតិប្លែកនិងស្រួយឆ្ងាញ់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32