តុចល័តទំនើបខ្នាតតូច

AvailabilityIn stock
SKU
KO0001
As low as $7.00

តុចល័តទំនើបខ្នាតតូច
- មានថតពីក្រោមស្រួលយកតាមខ្លួន
- ទំហំ : 60*40cm
តម្លៃ : $7.00

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32