នំទឹកចេក នឹងស្លឹកតយ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0094-1
$2.50

នំទឹកចេក នឹងស្លឹកតយ

នំទឹកចេក នឹងស្លឹកតយ
(1 ប្រអប់)

នំទឹកចេក នឹងស្លឹកតយ

កុំ​ភ្លេច​នំ​ដែល​ធ្វើ​ពី​អង្ករ​ដំណេីប​ណា​ នំទឹក​ចេកស្លឹកតយដូងខ្ចី​ ធ្វើ​ពី​ដំណេីប​សុទ្ធ​លេខ​មួយចាស៎

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32