មីឆ្នាំងភ្លើង

AvailabilityIn stock
SKU
V-0097-2
As low as $2.00

មីឆ្នាំងភ្លើង
មាន 3 រសជាតិ
- រសជាតិសាច់ជ្រូក
- រសជាតិហិល
- រសជាតិតុងយាំ

តម្លៃ​​ : $2.00 / មួយប្រអប់

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32