ប្រហិតសាច់ត្រីទន្លេ លាយគ្រឿងសាច់ត្រីឆ្កោក(សាច់ត្រីឆៅ)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0105-6
$6.25

ប្រហិតសាច់ត្រីទន្លេ លាយគ្រឿងសាច់ត្រីឆ្កោក(សាច់ត្រីឆៅ)
ធានាគុណភាពរស់ជាតិ អនាម័យ សាច់ត្រីស្រស់ៗ មិនមានលាយសារធាតុម្សៅ និងមិនដាក់សារធាតុអោយបានយូរ

តម្លៃ : $6.25 / 1kg

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32