ប្រហិតពងក្ដាម

AvailabilityIn stock
SKU
V-0108-5
$7.00

ប្រហិតពងក្ដាម

តម្លៃ : $7.00 / 0.5kg

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32