ប្រហិតត្រីស្នូលសាច់ជ្រូក

AvailabilityIn stock
SKU
V-0108-6
$6.00

ប្រហិតត្រីស្នូលសាច់ជ្រូក

តម្លៃ : $6.00 / 0.5kg

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32