ប្រហិតបង្កងយក្ស

AvailabilityIn stock
SKU
V-0108-8
$6.00

ប្រហិតបង្កងយក្ស

តម្លៃ : $6.00 / 0.5kg

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32