ចាហួយដូង

AvailabilityIn stock
SKU
V-0110-101
$2.00

ចាហួយដូង

ចាហួយដូង

1កញ្ចប់50g សម្រាប់ទឹក 1L កន្លះ ម្សៅខ្លុយពណ៌សតាន់ផាតត្រូវបានផលិតតាម

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពស្របតាមអនាម័យចំណីអាហារនិង

ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។ លើសពីនេះទៅទៀតផលិតផលនេះត្រូវបានខ្ចប់យ៉ាងស្រស់ស្អាត

នាំមកនូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការថែរក្សានិងរក្សាទុក ។.

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32