ផ្លែឈឺរីចិន ( 185g)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0110-134
$1.50

( 185g)

ផ្លែឈឺរីចិន

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32