ផ្លែប៊ឺរី ( 185g)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0110-136
$1.50

(185g)

ផ្លែប៊ឺរី 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32