តែ​បៃតង​កញ្ចប់ - ChaTramue Thai Green Tea

AvailabilityIn stock
SKU
V-0102-27
$2.75

តែ​បៃតង​កញ្ចប់ - ChaTramue Thai Green Tea


តែបៃតងរបស់ Cha Tra Mue ត្រូវបានដាំដុះនិងប្រមូលផលពីភ្នំត្រជាក់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃ

☎️ ទនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32