ម៉ាស៊ីនចាប់មូស

AvailabilityIn stock
SKU
V-0116-25
$19.00

ម៉ាស៊ីនចាប់មូស
- ប្រែន Konfulon ML-03
- ​ប្រើភ្លើង 220v 
- ម៉ូទ័រប៉ូមមានសមត្ថភាពសម្អាតខ្ពស់
- សេរីថ្មីនេះ ខ្លាំង និងស្រស់ស្អាត
- ងាយស្រួល ប្រើប្រាស់
- ផាសុខភាព ល្អ ដល់គ្រួសារ

តម្លៃ: $19.00