មាន់ប្រទ្បាក់អំបិលម្ទេស

AvailabilityIn stock
SKU
V-0060-24
$3.00

មាន់ប្រទ្បាក់អំបិលម្ទេស

តម្លៃ: $3.00 / 0.5kg

ប្រឡាក់គ្រឿង មានរសជាតិ ឆ្ងាញ់ មានគុណភាពល្អ 

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32