ឈុតកាំបិតពិសេស (មួយឈុតមាន 6 មុខងារ)

AvailabilityIn stock
SKU
VBSH0001
$10.00

ឈុតកាំបិតពិសេស (មួយឈុតមាន 6 មុខងារ)
- ងាយស្រួល ប្រើប្រាស់ និងទុកដាក់
- មានគុណភាពខ្ពស់ ស្តង់ដា របស់ហុងកុង
- តម្លៃសមរម្យ និងចំនណេញច្រេីន

តម្លៃ: $10.00 / 1ឈុត