ត្រីហេីម - មិនប្រៃ សាច់រសជាតិល្មមឆ្ងាញ់

AvailabilityIn stock
SKU
V-0166-4
$5.50

ត្រីហេីម - មិនប្រៃ សាច់រសជាតិល្មមឆ្ងាញ់
តម្លៃ: $5.50 /1kg
☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32