ម៉ាសុីនកាត់សក់ (ឈុត 10in1)

AvailabilityIn stock
SKU
VCDN0002
$30.00

ម៉ាសុីនកាត់សក់ (ឈុត 10in1)

 ជាប្រភេទឈុតដែលមាន 10 មុខងារដូចជា:
- មានក្បាលកាត់សក់ចំនួន2
- មានក្បាលកោរពុកមាត់
- មានក្បាលកោរោមច្រមុះ
- មានសន្ទះពុម្ភធ្មេញចំនួន5លេខ
- មានក្បាលរំលីង1
- ជាឈុតពិសេសអាចសាកថ្មជាមួយនឹងប្រអប់រឺជាមួយខ្សែរបស់វាបាន

តម្លៃ: $30.00 / 1ឈុត