ទូក្លាស្សេ កកក៏បាន ត្រជាក់ក៏បាន Adjustable FREEZER (BD-358D)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-32
$483.00

ទូក្លាស្សេ កកក៏បាន ត្រជាក់ក៏បាន Adjustable FREEZER (BD-358D)

ផលិតផល់ ទូក្លាស្សេ កកក៏បាន ត្រជាក់ក៏បាន
ម៉ាកៈ SINGSUNG ( សាំងហ្គាពួរ )
ទទួលសិទ្ធចែកចាយ៖ ខេស៊ី អេឡិចត្រូនិច

ទំហំ 1355*685*885mm 1304*670*860mm

លក្ខណ:ពិសេស៖ ក្លាស្សេ កករហូតដល់-20C°
កកបានសព្វល្អ
ជញ្ជាំងក្នុងទូធ្វើអំពីអាលុយមីញ៉ូម
មានប្រព័ន្ធផ្តាច់ភ្លើងស្វ័យប្រវត្តនៅពេល
ត្រជាក់កកគ្រប់អង្សារ
 មានអេក្រង់សម្រាប់បង្ហាញអង្សារ
មានលេខសម្រាប់កំរិតកកតិចរឺខ្លាំង
មានអំពូលភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺ
ម៉ាស៊ីនដំណើរការស្ងាត់ល្អ
ត្រចៀកនិងដៃទូងាយស្រួលបិទបើក
មានកញ្ជ្រែងសម្រាប់ដាក់ឥវាន់
មានសោរសម្រាប់ចាក់
មានកង់រុញងាយស្រួលបំលាស់ទី

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32