ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-368)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0011-41
$474.00
ផលិតផលៈ ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ
ម៉ាកៈ SINGSUNG ( សាំងហ្គាពួរ )

ទូក្លាស្សេ កកសុទ្ធ Chest Freezer (BD-368)

ទំហំ 1242*745*955mm   1195*670*920mm

លក្ខណ:ពិសេសៈក្លាស្សេ កករហូតដល់-20C°
កកបានសព្វល្អ
ជញ្ជាំងក្នុងទូធ្វើអំពីអាលុយមីញ៉ូម
មានប្រព័ន្ធផ្តាច់ភ្លើងស្វ័យប្រវត្តនៅពេល
ត្រជាក់កកគ្រប់អង្សារ
មានលេខសម្រាប់កំរិតកកតិចរឺខ្លាំង
មានអំពូលភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺ
ម៉ាស៊ីនដំណើរការស្ងាត់ល្អ
ត្រចៀកនិងដៃទូងាយស្រួលបិទបើក
មានកញ្ជ្រែងសម្រាប់ដាក់ឥវាន់
មានសោរសម្រាប់ចាក់
មានកង់រុញងាយស្រួលបំលាស់ទី
ចំណុះ 368L
 
អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32