ប្រេងបូមចង្កូត PTT Automat DX III 

AvailabilityIn stock
SKU
W-0043-2
$10.00

ប្រេងបូមចង្កូត PTT Automat DX III 

ប្រេងបូមចង្កូត និងទឹកស្អំគុណភាពល្អ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ផ្តល់នូវស្ថេរភាពពពុះខ្ពស់។ ផ្តល់នូវការប្រឆាំងនឹងការច្រេះខ្ពស់និងការបង្កើតកាកសំណល់ទាប។ ផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការចាប់ផ្តើមល្អនៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយសារភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប។

អាចទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32