ផ្លែត្របែកធម្មជាតិសាច់សរ គ្មានជាតិគីមី​ (1kg)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0044-10
$2.50

ផ្លែត្របែកធម្មជាតិសាច់សរ គ្មានជាតិគីមី​ (1kg)

ត្របែកធម្មជាតិ គ្មានសារធាតុគីមី រស់ជាតិ ជូរ អែម ស្រួយ ឆ្ងាញ់

ធានាថារសជាតិឆ្ងាញ់ គុណភាពល្អ គ្មានជាតិគីមី ផ្លែត្របែកធម្មជាតិ 100% 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32