ផ្លែម្កាក់ ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី​ (1kg)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0044-11
$2.25

ផ្លែម្កាក់ ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី​ (1kg)

ផ្លែម្កាក់ ធានាគុណភាពល្អ រសជាតិជូ ឆ្ងាញ់ ស្រួយ គ្មានទេជាតិគីមី 

ស្រស់ៗ បេះពីដើម ភ្លាមៗលក់ជូនភ្លាម 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32