ផ្លែត្រលឹងទឹង ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី​ (1kg)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0044-12
$2.25

ផ្លែត្រលឹងទឹង ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី​ (1kg)

ផ្លែត្រលឹងទឹង ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី​ ស្រស់ៗល្អបេះពីដើមភ្លាម លក់ភ្លាម 

ធានាគុណភាព ធម្មជាតិពិតៗ 

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32