ផ្លែពុទ្រា​ ធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី​(1kg)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0044-18
$2.50

ផ្លែពុទ្រា​ ធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី​(1kg)

ផ្លែពុទ្រា សាច់ច្រើនធំធំល្អ ធម្មជាតិពិតៗមិនមានគីមី ឡើយ 

រសជាតិផ្អែម ស្រួយ មិនមានដង្កាវ ធានាសាច់ឆ្ងាញ់គុណភាពស្រស់ល្អ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32