ក្តាមសៀងហៃហិល (1ប្រអប់មាន 5ក្តាម)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0097-4
$5.00

ក្តាមសៀងហៃហិល

1ប្រអប់មាន 5ក្តាម

ក្តាមសៀងហៃ ជាប្រភេទក្តាមដែលមានពងច្រើន ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់សាច់ណែនល្អ តម្លៃក៏សមរម្យ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម្មុង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32