នំល្ងខ្មៅ Black Sesame Brittle (1កញ្ចប់ធំ មាន30កញ្ចប់តូច)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0120-1
$2.00

Black Sesame Brittle

✅ ជាប្រភេទនំល្ងខ្មៅ
✅ 1 កញ្ចប់ធំមាន 30កញ្ចប់តូចៗ
✅  Weight 125g

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32