នំល្ងស White Sesame Brittle (1កញ្ចប់ធំ មាន30កញ្ចប់តូច)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0120-3
$2.50

White Sesame Brittle ជាប្រភេទ នំល្ងស

មានរស់ស្រួយឆ្ងាញ់ញាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតធានាថាឆ្ងាញ់ជាប់មាត់:

✅ កញ្ចប់ធំមាន 30កញ្ចប់តូចៗ

✅ Weight 125g

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32