នំសណ្តែកដីលាយល្ងខ្មៅ Black Sesame Panut Brittle (1កញ្ចប់ធំមាន 30កញ្ចប់តូច)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0120-4
$2.50

Black Sesame Panut Brittle

✅ ជាប្រភេទ នំសណ្តែកដីលាយល្ងខ្មៅ

✅​​ នំសណ្ដែកដី​លាយ​ល្ងខ្មៅ​ ស្រួយឆ្ងាញ់​

✅ ផលិតផល​ប្រទេស​ភូមា

✅ 1កញ្ចប់ធំមាន 30កញ្ចប់តូចៗ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32