នំសណ្តែកដីសុទ្ធ Panut Brittle​ (1កញ្ចប់មាន 30កញ្ចប់តូចៗ)

AvailabilityIn stock
SKU
W-0120-5
$2.50

Panut Brittle

✅ ជាប្រភេទ នំសណ្តែកសុទ្ធ

✅ 1 កញ្ចប់ធំមាន 30កញ្ចប់តូច

✅ រសជាតិដើមជាប់ចិត្ត មិនត្រលាន់ មានអនាម័យស្តង់ដាខ្ពស់

✅ ផលិតផល​ប្រទេស​ភូមា

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32