តែអុីងហួ (70g)

AvailabilityIn stock
SKU
V-0110-155
$3.00

តែអុីងហួ

ចំណុះ 70g

តែផ្កានេះផ្សំចេញពីស្លឹកតែ និងផ្កាឈើច្រើនមុខបញ្ចូលគ្នាតាមក្បួនខ្នាតបុរាណ

អត្ថប្រយោជន៍៖

✅ ត្រជាក់បំពង់ក

✅ ត្រជាក់ពោះវៀន

✅ បំបាត់មុន

គុណភាព៖ គ្រាន់តែញ៉ាំតែរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំនឹងទទួលបានសុខភាពល្អ

របៀបប្រើ៖ ដាំទឹករួចដាក់តែចូលឆុងបានជាកាស្រេច

ផលិតពី៖ ប្រទេសចិន

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32