ស៊ុបព្រុយត្រីឆ្លាម

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-1
$12.00

ចំណុះ​ (700 ml )

ពិសេសជាមួយនឹង ការចំអិនស៊ុបព្រុយត្រីឆ្លាម

  • រសជាតិថ្មី ឆ្ងាញ់

  • ជំនួយដល់សុខភាព

  • ងាយស្រួលចំអិន

  • តំលៃសមរម្យ

  • ក្នុង 1 ឈុត ញុំាបាន 2 ទៅ 3 នាក់

  ♥ ផលិតផល​ប្រទេស ហុងកុង​

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32