ស៊ុបឈ្លើងសមុទ្រ ប៉ាវហុឺរ ប្លោកត្រី

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-2
$20.00

 ពិសេសជាមួយនឹង ការចំអិនស៊ុបឈ្លើងសមុទ្រ

 •រសជាតិថ្មី. ឆ្ងាញ់

 •ជំនួយដល់សុខភាព

 •ងាយស្រួលចំអិន

 • តំលៃសមរម្យ

 • ក្នុង 1 ឈុត ញុំាបាន 2 ទៅ 3 នាក់

 ♥ ផលិតផល​ប្រទេស ហុងកុង​

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32