ស៊ុបព្រុយត្រីឆ្លាម និង ប៉ាវហុឺរ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-4
$20.00

 ​​​​​​​​​ពិសេសជាមួយនឹង ការចំអិនស៊ុបព្រុយត្រីឆ្លាម និង ប៉ាវហុឺរ

- រសជាតិថ្មី. ឆ្ងាញ់

- ជំនួយដល់សុខភាព

- ងាយស្រួលចំអិន

- តំលៃសមរម្យ

- ក្នុង 1 ឈុត ញុំាបាន 2 ទៅ 3 នាក់

- ផលិតផល​ប្រទេស ហុងកុង​

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32