មីសួរដុតប៉ាវហុឺរ​ សាច់ក្ដាម​

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-5
$15.00

​​​​​​​​​ ពិសេសជាមួយនឹង ការចំអិនមីសួរដុតប៉ាវហុឺរ​ សាច់ក្ដាម​

• រសជាតិថ្មី. ឆ្ងាញ់

• ជំនួយដល់សុខភាព

• ងាយស្រួលចំអិន

• តំលៃសមរម្យ

• 1 ឈុត ញុំាបាន 2 ទៅ 3 នាក់

• ផលិតផល​ប្រទេស ហុងកុង​

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32