ស៊ុបឈ្លើងសមុទ្រ​​ ប្លោកត្រី និង ប៉ាវហុឺរ

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-6
$12.00

ចំណុះ​ (700 ml)

ស៊ុបឈ្លើងសមុទ្រ​​ ប្លោកត្រី និង ប៉ាវហុឺរ

 • ជាប្រភេទស៊ុបចម្អិនរួចរាល់

 • ប៉ូវកម្លាំង​

 • ជំនួយសុខភាព

 •  ងាយស្រួលទទួលទាន

 •  រសជាតិឆ្ងាញ់​  ផលិតផលស្តង់ដានាំចេញ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32