ប៉ាវហុឺរឆា កំប៉ុង​

AvailabilityIn stock
SKU
V-0225-9
$20.00

(1កំប៉ុងមាន10គ្រាប់)

   ប៉ាវហុឺរឆា កំប៉ុង​

 • ប៉ាវហុឺរ(​កំប៉ុងឆា)

 • ប៉ូវសុខភាព

 • រសជាតិឆ្ញាញ់ស្រាប់ គ្រាន់តែគាស់កំប៉ុងយកមកចំអិនញាំបានភ្លាមៗ

 • រសជាតិបែបហុងកុងពិតៗ គ្រាប់ធំល្អ ហើយផលិតថ្មីៗ

☎️ ចង់បានទំនិញផ្សេងៗទៀតសូមទំនាក់ទំនងធ្វើការកម៉្មង់ដោយផ្ទាល់ 012/016 85 32 32